GALVANİZLİ ENERJİ NAKİL HATTI, ENERJİ İLETİM HATTI VE ŞEHİR ŞEBEKE DİREKLERİ İMALATI

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI, ELEKTRİK, MEKANİK MONTAJI VE ANAHTAR TESLİM SAHA KURULUMLARI

GAP GALVANİZ İMALAT ENERJİ TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

TARIMSAL SULAMAYA YÖNELİK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ÖZEL PAKET ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATLARI

ÜRÜN KATEGORİLERİ

Enerji İletim Hattı Direkleri

Elektrik iletim hattının anlamını tanım olarak vermek gerekirse; elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır.

GAP Galvaniz tesislerinde, 132 kV tan 400 kV a kadar her gerilimde Enerji İletim Hattı Direğini imal edebilmekte olup bunların TEİAŞ tip testleri yaptırılmıştır.

GAP Galvaniz, kendi deneyimli proje grubuyla her türlü direk tasarımını, statik hesaplarını ve imalat projelerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca uluslararası kabul görmüş test istasyonlarında talep halinde yük testlerini de yapmaktadır. Bununla beraber, talep halinde müşterinin verdiği direk tasarımı kullanılabilmektedir.

Yeni bir tasarımın uygulanması halinde direklerin mutlaka prototipi imalattan sonra üretim planlama, proje uygulama ve işletme müdürlüğü ekiplerimiz marifeti ile monte edilmektedir. Bu montaj esnasında varsa imalat hataları düzeltilmekte ve imalat kartlarına işlenmektedir.  Müşteri tarafından talep edilmesi halinde müşteri ve/veya son kullanıcının temsilcilerinin de prototip kontrol işlemine katılması sağlanmaktadır. Tüm detayların kontrol edilmesi ve varsa tüm revizyonların projelere işlenmesini takiben seri imalata geçilmektedir.

Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine uygun olarak galvanizle kaplanmakta, paketlenmekte ve Incoterms 2000 koşullarına uygun olarak müşterinin istediği yer ve şekilde teslim edilmektedir.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Enerji Nakil Hattı Direkleri

Enerji nakil hatları genel olarak; standartlara bağlı kalınarak inşa edilen, üretilen elektrik enerjisinin uzak noktalara taşınmasını sağlayan, farklı konstrüksiyon yapılarına sahip direkler, iletkenler, topraklama ekipmanları, hırdavat takımları ve izolatör ekipmanları gibi malzeme gruplarından meydana gelen taşıma hatlarıdır.

GAP Galvaniz tesislerinde, 6,3 kV tan 66 kV a kadar her gerilimde Enerji Nakil Hattı Direğini imal etmektedir. İmal Edilen bu direkler TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak yapılmaktadır.

GAP Galvaniz, kendi deneyimli proje grubuyla her türlü direk tasarımını, statik hesaplarını ve imalat projelerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca uluslararası kabul görmüş test istasyonlarında talep halinde yük testlerini de yapmaktadır. Bununla beraber, talep halinde müşterinin verdiği direk tasarımı kullanılabilmektedir.

Yeni bir tasarımın uygulanması halinde direklerin mutlaka prototipi imalattan sonra Üretim Planlama, Proje Uygulama ve İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz marifeti ile monte edilmektedir. Bu montaj esnasında varsa imalat hataları düzeltilmekte ve imalat kartlarına işlenmektedir.  Müşteri tarafından talep edilmesi halinde müşteri ve/veya son kullanıcının temsilcilerinin de prototip kontrol işlemine katılması sağlanmaktadır. Tüm detayların kontrol edilmesi ve varsa tüm revizyonların projelere işlenmesini takiben seri imalata geçilmektedir.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Şehir Şebekesi Direkleri

Galvanizli Kaynaklı ve Galvanizli Civatalı Şehir Şebekesi Direkleri: üzerinde sadece Alçak gerilimin bulunduğu AG direkleri ve Üzerinde Alçak Gerilim ve Orta Gerilimin beraber bulunduğu MÜŞTEREK direkler olarak iki guruba ayrılır. Ayrıca her grup kendi arasında A tipi ve kafes direk olarak iki ayrı guruba ayrılır. Bu direklerin boyları buz yükü bölgelerine göre değişim göstermektedir. Ayrıca dağıtım hattındaki direkler arası mesafeye göre kısa tipleri ve normal tipleri bulunmaktadır.

GAP Galvaniz tesislerinde, TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak her tipte Galvanizli Kaynaklı ve Galvanizli Civatalı Şehir Şebekesi Direklerin imalatı yapılmaktadır.

Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine uygun olarak galvanizle kaplanmakta, paketlenmekte ve Incoterms 2000 koşullarına uygun olarak müşterinin istediği yer ve şekilde teslim edilmektedir.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Trafo Direkleri ve Trafo Şalt Sahası ve İndirici Merkezi Çelik Konstrüksiyonları

Galvanizli Kaynaklı ve Galvanizli Civatalı Trafo Direkleri

GAP Galvaniz tesislerinde, Galvanizli Kaynaklı ve Galvanizli Civatalı Trafo Direkleri Seksiyonerli (normal tip) ve seksiyonersiz (kısa tip) olarak iki grup altında imal etmektedir.

Normal tip trafo direkleri   : T-15,    T-25,   T-35,   T50

Kısa tip trafo direkleri       : T-15k, T-25k, T-35k, T-50k

olarak adlandırılır.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvanizlenmektedir.

 

Trafo Şalt Sahası ve indirici merkezi çelik konstrüksiyonları

Şalt sahası; güç trafoları, baraları ve diğer bütünleşik elemanları ile elektrik üretim, iletim ve dağıtımın yapıldığı tesislerdir. Şalt sahalarında trafolar aracılığıyla elektrik alçaltılıp veya yükseltilerek istenilen iletim seviyesine getirilir aynı zamanda bunun dışında da önemli fonksiyonları gerçekleştirilir. Kısaca elektrik enerjisini toplamaya veya dağıtmaya yarayan birimlerdir.

GAP Galvaniz tesislerinde, kendi deneyimli ekibi ile Trafo Şalt Sahası ve indirici merkezlerinde kullanılan tüm çelik imalatlarını yapabilmektedir.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvanizlenmektedir.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Aydınlatma Direkleri

Cadde ve Sokak Aydınlatma Direkleri

GAP Galvaniz tesislerinde, 15 metreye kadar her boyda TSE -1593 Standartlarına ve TEDAŞ Şartnamelerine uygun ya da talep edilen özel tiplerde galvanizli veya elektrostatik fırın boyalı her tür aydınlatma direklerinin imalatını yapabilmektedir.

Standart dışı imalatlarda tüm ürünlerin statik hesabı yapılmaktadır.

Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine uygun olarak galvanizle kaplanmakta, paketlenmekte ve Incoterms 2000 koşullarına uygun olarak müşterinin istediği yer ve şekilde teslim edilmektedir.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvanizlenmektedir.

Projektör, Paratoner ve Diğer Tip Direkler

GAP Galvaniz tesislerinde, istenilen yükseklikte projektör, alan aydınlatma, totem, rüzgar enerjisi v.b. direklerinin imalatını yapabilmektedir. Bu direkler direk ölçülerine bağlı olarak tek parçalı, çok parçalı, portatif merdivenli, koruma merdivenli veya asansör sistemli olarak platformlu ya da konsollu olarak yapılabilmektedir.

İmalatlarda tüm ürünlerin statik hesabı yapılmaktadır. Direkler TEDAŞ ve TIA/EIA-222 F standartlarına uygundur.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvanizlenmektedir.

Paratoner Direkleri

Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan paratonerlerin montaj edilmesini sağlayan ve koruduğu alan içindeki en yüksek noktadaki sivri ucu oluşturmak gayesi ile dikilen direklerdir.

GAP Galvaniz tesislerinde, galvanizli civatalı veya poligonal olarak üretim yapabilmektedir. Poligonal direkler 12 m ye kadar tek parça 12 m den sonra istenilen boya göre parçalı olarak imal edilmektedir. Galvanizli civatalı olanlar ise istenilen ölçüde yapılmaktadır. Direkler üzerine 2x50 mm2 bakır iletkenin ineceği iniş klemenslerinin monte edileceği klemens kaidesi ve test klemensi ile Koruyucu borunun monte edileceği kelepçeler mevcuttur.

Direk poligonal olduğu takdirde ankraj civataları ve ankraj sablonu da beraber sevk edilmektedir.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvanizlenmektedir.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Bayrak Direkleri

Mesnetli Bayrak Direkleri

GAP Galvaniz tesislerinde,  Mesnetli Bayrak Direkleri Büyük meydanlarda, Parklarda, gerek görülen kavşaklarda, Anıtlarda ve hakim tepelerde estetik görünümleriyle kullanıma elverişlidir. Bu direkler 5 ila 100 metre boylar arasında üretilebilmektedir. Galvaniz kaplama uygulandığında çeşitli çevresel koşullarda minimum 20 yıl dayanıklıdır.

Bayrak direkleri 12 m. yüksekliğe kadar tek parça ve 12 metrenin üzerinde poligon kesitli gövdelerin iç içe sıkı geçme yöntemiyle 100 metre yüksekliğe kadar tasarlanmakta ve müşteri taleplerine bağlı olarak sonsuz dönerli ve asansörlü sistem uygulanmaktadır

Hareketli Mesnetli Bayrak Direkleri

GAP Galvaniz tesislerinde,  Hareketli Mesnetli Bayrak Direkleri, Kamu, Tüzel ve Özel Sektör Binalarında estetik görünümleriyle kullanıma elverişlidir. Bu direkler 3 ila 12 metre boylar arasında üretilebilmektedir. Galvaniz kaplama uygulandığında çeşitli çevresel koşullarda minimum 20 yıl dayanıklıdır.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvanizlenmektedir.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Güneş Enerjisi Santralleri Çelik Konstrüksiyonları İmalatı ve Anahtar Teslim Kurulumları,

Solar enerji taşıyıcı sistemleri Alüminyum-çelik veya tamamen çelik olarak tasarlanabilmekte ve farklı kombinasyonlarda üretilebilmektedir. Bu sistemler, enerji üretimini maksimize edecek şekilde panellerin yerleştirilebilmeleri için arazinin ve bölgenin durumuna göre farklılıklar gösterirler. Tüm sistemlerin en az taşıdıkları paneller kadar uzun ömürlü ve dış hava şartlarına tamamen dayanıklı olmaları sistemin karlılığı açısından önem taşımaktadır.  

GAP Galvaniz, solar(güneş) enerji sistemleri için taşıyıcı çelik konstrüksiyonun tasarımı, imalatı, iletim hattı ve tüm sistemin anahtar teslim montajında uzmanlaşmıştır. Teknik departmanımız, konstrüksiyonlara ait teknik parametrelerin belirlenmesi ve konstrüksiyon parçalarının imalatı ve montajı konusunda işinin ehli çalışanları ile hizmet vermektedir.

Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak, üretilmekte ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvaniz kaplanmaktadır.

Başlıca Ürünler Tüm Ürünler

Sıcak Daldırma Galvaniz İşlemi - SDG

Korozyon metal ve metal alaşımların içinde bulundukları ortama bağlı olarak oksitlenmesi ya da diğer kimyasal etkilerle bozunmasıdır. Yüzeyleri uygun şekilde korunmayan ürünlerin kaçınılmaz sonudur ve korozyonla bozulan malzemeler kullanılmaz hale gelirler.

Korozyon;

 • Tüm canlıların yaşamını tehlikeye girmesine
 • Doğal kaynakların boşa harcanmasına
 • Çevrenin kirlenmesine
 • En önemlisi ”ham madde, enerji, emek, sermaye ve  bilgi israfına” neden olur.

Doğal bir olay olan korozyonun yer yer önlenmesi ya da kontrol altına alınması çeşitli yöntemlerle mümkündür. Bunlardan en avantajlısı ve yapısal çeliğin olmazsa olmazı “Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) kaplamadır.

SDG kısaca; imalatı bitmiş demir çelik ürünlerin yaklaşık 450 derecede ergimiş çinko banyosuna daldırılmasıyla yapılan kaplama işlemidir. Bu şekilde malzemenin kapalı hacimler dahil tüm yüzeyi tamamen çinko ile kaplanır. Dayanıklı yapıya sahip olan çinko, çelikle metalürjik bağ oluşturur. Korozyona karşı kendini siper ederek çeliğin ömrünü uzatır.

Bu noktada SDG'nin en önemli avantajları;

 1. Ekonomiktir: Birçok uygulamada galvaniz kaplamanın maliyeti, alternatif kaplama yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Nedeniyse oldukça basittir; sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, birçok parçanın büyük partiler halinde, kısa zamanda, az iş gücü ve düşük maliyetle kaplanabileceği bir prosestir.
 2. Uzun ömürlüdür: Bulunduğu ortama bağlı olarak yaklaşık 50 yıl bakım gerektirmeyen sıcak daldırma galvaniz kaplama, kolayca temizlenen bir yüzeyiyle korozyon koruması sağlar. Bakım zamanı geldiğindeyse hiçbir karmaşık hazırlığa / uygulamaya gerek olmaksızın yapılabilir.
 3. Güvenilirdir: Genel galvanizleme göreceli olarak kolay, basit ve titizlikle takip edilebilen bir süreçtir. Kaplama kalınlıkları (ağırlıkları), tahmin edilebilir ve kolayca belirlenebilir. Sıcak daldırma galvanizleme DIN EN ISO 1461 uyarınca tanımlanmış, standartlarda uygulanan güvenilir bir korozyon koruması sağlar. Sıcak daldırma galvanizin özellikleri ve güvenilirliğine ilişkin beklentiler standartlarla açık bir dille belirtilmiştir.
 4. Yönlü Koruma: Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme çeliği 3 ayrı şekilde korur. Birincisi aşınma hızının yavaş olması kaplamaya uzun ve önceden tahmin edilebilir bir dayanım ömrü verir. İkincisi, malzeme hasara uğradığında yüzeyde oluşan çizikler çinko tarafından oluşturulan korozyon ürünleri tarafından kapatılarak, katodik yöntemle korunur. Üçüncüsü, hasar gören bölge daha büyük olduğunda, katodik koruma pasın etrafa nufüz etmesini engeller. Oysa boyada bu mümkün değildir.
 5. Çevre Dostudur: Proseste kullanılan malzemeler (asit, vb.) geri dönüştürülebilir. SDG kaplamada kullanılan çinko %100 geri dönüşümlüdür ve bu nedenle SDG kullanım ömrü sonunda doğada tamamen yok olur. Kalıntı bırakmaz.
 6. Düşük maliyet: İlk uygulamada hesaplı oluşu ve uzun ömürlülüğü sıcak daldırma galvanizi çeliği uzun dönemde korumanın en çok yönlü ve ekonomik yöntemi kılar. Bakım gerektirmez ya da servis süresi aralıklarını uzatır. Böylece ulaşılması zor yerlerde, zorlu arazi koşullarında, binaların
  yakın olduğu bölgelerde ya da güvenlik kısıtlamaları olan enerji nakil hatlarında avantaj sağlar.
 7. Katodik Koruma: Taşıma, montaj ya da servis sırasında bir kere hasar ortaya çıktı mı, elektro kimyasal yollarla koruyucu bir bariyer oluşturan katodik koruma devreye girer. Böylece sıyrılmış ve kazınmış yerlerde bile korozyonun en ufak bir şansı bile olmaz.
 8. Zamandan Tasarruf Sağlar: Bir sanayi yöntemi olarak sıcak daldırma galvaniz kısa bir sürede ve iklim koşullarından tamamen bağımsız olarak yapılır. Galvanizlenen çelik kullanıma hazırdır. Ek hazırlık, boyama, rötuş ve kontrol süreçlerine gerek kalmaz. Sıcak galvaniz uygulamalı yüzeyler, uygulamanın hemen ardından kullanılabilir. Böylece inşaat süreçlerini hızlandırır.
 9. Bütünsel Kaplama: Eritilmiş çinkoya daldırılan çelik ürünün, içi, dışı, zor köşeleri, geniş delikleri, vb. tüm yüzeyleri kaplanır ki bunun başka koruma yöntemleriyle yapılması olanaksızdır. Sıcak daldırma galvaniz kaplama, malzemenin en önemli bölümleri olan köşe ve kenarlardaki sağlam duruşuyla fırçalama, spreyleme ve diğer daldırma kaplamalar gibi incelten yöntemlerden ayrışır.
 10. Kalite Kontrolde Kolaylık: En acemilerimiz dahi çinko katmanlarını kontrol edebilir. Görsel olarak yanılmamız mümkün değildir ve hatalar hemen fark edilebildiği gibi gizlenemez. Eğer çinko katmanı düz ve eşit dağılmış bir görüntü sergiliyorsa, öyledir de. Üstelik dijital kaplama kalınlığı ölçüm cihazıyla DIN EN ISO 1461’e uygunluğu kolayca kontrol edilebilir.

GAP Galvaniz olarak sıcak daldırma galvaniz tesisimizde ihtiyacınız olan tüm malzemelerin sıcak daldırma galvanizini TS EN ISO 1461 standartına göre yapabilme kabiliyetine sahibiz.

Bizden Haberler

Gap Galvaniz Hakkında Başlıca Gelişmeler
TÜM HABERLER