Enerji İletim Hattı Direkleri

Enerji İletim Hattı Direkleri

Elektrik iletim hattının anlamını tanım olarak vermek gerekirse; elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır.

GAP Galvaniz tesislerinde, 132 kV tan 400 kV a kadar her gerilimde Enerji İletim Hattı Direğini imal edebilmekte olup bunların TEİAŞ tip testleri yaptırılmıştır.

GAP Galvaniz, kendi deneyimli proje grubuyla her türlü direk tasarımını, statik hesaplarını ve imalat projelerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca uluslararası kabul görmüş test istasyonlarında talep halinde yük testlerini de yapmaktadır. Bununla beraber, talep halinde müşterinin verdiği direk tasarımı kullanılabilmektedir.

Yeni bir tasarımın uygulanması halinde direklerin mutlaka prototipi imalattan sonra üretim planlama, proje uygulama ve işletme müdürlüğü ekiplerimiz marifeti ile monte edilmektedir. Bu montaj esnasında varsa imalat hataları düzeltilmekte ve imalat kartlarına işlenmektedir.  Müşteri tarafından talep edilmesi halinde müşteri ve/veya son kullanıcının temsilcilerinin de prototip kontrol işlemine katılması sağlanmaktadır. Tüm detayların kontrol edilmesi ve varsa tüm revizyonların projelere işlenmesini takiben seri imalata geçilmektedir.

Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine uygun olarak galvanizle kaplanmakta, paketlenmekte ve Incoterms 2000 koşullarına uygun olarak müşterinin istediği yer ve şekilde teslim edilmektedir.