Sıcak Daldırma Galvaniz İşlemi - SDG

Korozyon metal ve metal alaşımların içinde bulundukları ortama bağlı olarak oksitlenmesi ya da diğer kimyasal etkilerle bozunmasıdır. Yüzeyleri uygun şekilde korunmayan ürünlerin kaçınılmaz sonudur ve korozyonla bozulan malzemeler kullanılmaz hale gelirler.

Korozyon;

 • Tüm canlıların yaşamını tehlikeye girmesine
 • Doğal kaynakların boşa harcanmasına
 • Çevrenin kirlenmesine
 • En önemlisi ”ham madde, enerji, emek, sermaye ve  bilgi israfına” neden olur.

Doğal bir olay olan korozyonun yer yer önlenmesi ya da kontrol altına alınması çeşitli yöntemlerle mümkündür. Bunlardan en avantajlısı ve yapısal çeliğin olmazsa olmazı “Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) kaplamadır.

SDG kısaca; imalatı bitmiş demir çelik ürünlerin yaklaşık 450 derecede ergimiş çinko banyosuna daldırılmasıyla yapılan kaplama işlemidir. Bu şekilde malzemenin kapalı hacimler dahil tüm yüzeyi tamamen çinko ile kaplanır. Dayanıklı yapıya sahip olan çinko, çelikle metalürjik bağ oluşturur. Korozyona karşı kendini siper ederek çeliğin ömrünü uzatır.

Bu noktada SDG'nin en önemli avantajları;

 1. Ekonomiktir: Birçok uygulamada galvaniz kaplamanın maliyeti, alternatif kaplama yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Nedeniyse oldukça basittir; sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme, birçok parçanın büyük partiler halinde, kısa zamanda, az iş gücü ve düşük maliyetle kaplanabileceği bir prosestir.
 2. Uzun ömürlüdür: Bulunduğu ortama bağlı olarak yaklaşık 50 yıl bakım gerektirmeyen sıcak daldırma galvaniz kaplama, kolayca temizlenen bir yüzeyiyle korozyon koruması sağlar. Bakım zamanı geldiğindeyse hiçbir karmaşık hazırlığa / uygulamaya gerek olmaksızın yapılabilir.
 3. Güvenilirdir: Genel galvanizleme göreceli olarak kolay, basit ve titizlikle takip edilebilen bir süreçtir. Kaplama kalınlıkları (ağırlıkları), tahmin edilebilir ve kolayca belirlenebilir. Sıcak daldırma galvanizleme DIN EN ISO 1461 uyarınca tanımlanmış, standartlarda uygulanan güvenilir bir korozyon koruması sağlar. Sıcak daldırma galvanizin özellikleri ve güvenilirliğine ilişkin beklentiler standartlarla açık bir dille belirtilmiştir.
 4. Yönlü Koruma: Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme çeliği 3 ayrı şekilde korur. Birincisi aşınma hızının yavaş olması kaplamaya uzun ve önceden tahmin edilebilir bir dayanım ömrü verir. İkincisi, malzeme hasara uğradığında yüzeyde oluşan çizikler çinko tarafından oluşturulan korozyon ürünleri tarafından kapatılarak, katodik yöntemle korunur. Üçüncüsü, hasar gören bölge daha büyük olduğunda, katodik koruma pasın etrafa nufüz etmesini engeller. Oysa boyada bu mümkün değildir.
 5. Çevre Dostudur: Proseste kullanılan malzemeler (asit, vb.) geri dönüştürülebilir. SDG kaplamada kullanılan çinko %100 geri dönüşümlüdür ve bu nedenle SDG kullanım ömrü sonunda doğada tamamen yok olur. Kalıntı bırakmaz.
 6. Düşük maliyet: İlk uygulamada hesaplı oluşu ve uzun ömürlülüğü sıcak daldırma galvanizi çeliği uzun dönemde korumanın en çok yönlü ve ekonomik yöntemi kılar. Bakım gerektirmez ya da servis süresi aralıklarını uzatır. Böylece ulaşılması zor yerlerde, zorlu arazi koşullarında, binaların
  yakın olduğu bölgelerde ya da güvenlik kısıtlamaları olan enerji nakil hatlarında avantaj sağlar.
 7. Katodik Koruma: Taşıma, montaj ya da servis sırasında bir kere hasar ortaya çıktı mı, elektro kimyasal yollarla koruyucu bir bariyer oluşturan katodik koruma devreye girer. Böylece sıyrılmış ve kazınmış yerlerde bile korozyonun en ufak bir şansı bile olmaz.
 8. Zamandan Tasarruf Sağlar: Bir sanayi yöntemi olarak sıcak daldırma galvaniz kısa bir sürede ve iklim koşullarından tamamen bağımsız olarak yapılır. Galvanizlenen çelik kullanıma hazırdır. Ek hazırlık, boyama, rötuş ve kontrol süreçlerine gerek kalmaz. Sıcak galvaniz uygulamalı yüzeyler, uygulamanın hemen ardından kullanılabilir. Böylece inşaat süreçlerini hızlandırır.
 9. Bütünsel Kaplama: Eritilmiş çinkoya daldırılan çelik ürünün, içi, dışı, zor köşeleri, geniş delikleri, vb. tüm yüzeyleri kaplanır ki bunun başka koruma yöntemleriyle yapılması olanaksızdır. Sıcak daldırma galvaniz kaplama, malzemenin en önemli bölümleri olan köşe ve kenarlardaki sağlam duruşuyla fırçalama, spreyleme ve diğer daldırma kaplamalar gibi incelten yöntemlerden ayrışır.
 10. Kalite Kontrolde Kolaylık: En acemilerimiz dahi çinko katmanlarını kontrol edebilir. Görsel olarak yanılmamız mümkün değildir ve hatalar hemen fark edilebildiği gibi gizlenemez. Eğer çinko katmanı düz ve eşit dağılmış bir görüntü sergiliyorsa, öyledir de. Üstelik dijital kaplama kalınlığı ölçüm cihazıyla DIN EN ISO 1461’e uygunluğu kolayca kontrol edilebilir.

GAP Galvaniz olarak sıcak daldırma galvaniz tesisimizde ihtiyacınız olan tüm malzemelerin sıcak daldırma galvanizini TS EN ISO 1461 standartına göre yapabilme kabiliyetine sahibiz.